ИПАРД инфо денови за мерка 1

     За сите заинтересирани лица во руралните средини, за создавање на издржано земјоделско стопанство и зголемување на приходите во најава е јавен повик за мерка 1 Инвестиции во основни средства на земјоделските стопанства, Телото за управување со ИПАРД фондовите при Министертвото за земјоделство, шумарство и водостопанство,  одржува инфо денови за спроведување и користење на Инструментот за претпристапна помош на Европската Унија за рурален развој – ИПАРД 2014-2020 со особено внимание на мерката 1.

     Распоредот и програмата за инфо деновите е во прилог и тие се наменети за информирање на сите потенцијални баратели за користење на средствата од ИПАРД Програмата 2014-2020.

     Програма за инфо денови за МЕРКА 1 за февруари 2020.pdf

     Ипард инфо денови за мерка 1 за месец Февруари и Март.pdf

      

      

      

     Коментирај

     Име*

     Е-маил* (never published)

     Страна