Одгледување на пиперка во контролирани услови со помош на термална вода во с.Банско

     Покрај одгледувањето на расaд од повеќе раноградинарски култури сниман е видео прилог за прозиводство на пиперка за овај период, кој што е период каде е потребно дополнително загревање на пластениците.

     Во видео приологот се гледа дека таквиот начин на одгледување е пропратен со берби на пиперки кои што е многу редок случај за овај период и не е многу често застапен во нашата држава.

     За одгледување на расадот па се до бербите на пиперки потребни се посебни техники и технологии. Пред се мора да бидат застапени оптималните услови за одгледување и производство каде што се гледа и квалитетот и квантитетот на пиперката. Ова производство спаѓа во прва класа и е наменето за домашен пазар и снабдување на поголеми пазарни центри.

     Повеќе на следниот линк.

     Коментирај

     Име*

     Е-маил* (never published)

     Страна