Совети

Совети

Глобално производство на вино

Светското производство на вино е проценето на 292,3 милиони hL за 2018-та година, што бележи пораст од 42,5 милиони hL споредено со […]

Чување на органски домат (Lykopersikon eskulentum)

Со оглед на тоа дека доматот содржи висок процент на вода  95 %, е многу осетлив, потребно е правилно да се бере […]

Правилно складирање и чување на компирот во текот на зимата

Во зависност од сортата времето на вадење на компирот е различно, најчесто е крај на август или почеток на септември. Во време […]

Одредување на зрелоста на грозјето

Кај виновата лоза разликуваме физиолошка и полна (технолошка) зрелост на грозјето.Физиолошки грозјето е зрело кога семката ќе го заврши својот развој и […]

Берење на десертно грозје

Кај берењето на десертното грозје треба да се обрне поголемо внимание.Тоа се бере во суво и не многу топло време.Берењето на десертното […]

Агрохемиска анализа на почва

Зошто се зема почвена проба за агрохемиска анализа? Агрохемиската анлиза е важна алатка за одредување на потребите на различните култури во поглед […]

Ѓубрење кај житарици

Правилното ѓубрење кај житариците е неопходен фактор кој доведува до квалитетни приноси. Покрај азотот, исто така и фосфорот, калиумот, магнезиумот и сулфурот […]

Чување на органски зеленчук

Зеленчукот содржи висока количина на вода, поради кое после берба дехидрира и се намалува квалитетот. Со правилно чување се намалуваат промените и […]

Дневни потреби од вода кај молзни крави

Водата е неопходна за да се одвиваат  физиолошките функции на организмот. Недостатокот од вода ги загрозува производството на млеко, прирастот, а влијае […]

« Претходна страницаСледна страница »