Kompania “Skopski Leguri” dhe ANZHB kanë kryer me sukses eksperimente në 3 rajone në Maqedoni

     Për të studiuar dhe për të përcaktuar efektin pozitiv të përmirësuesit të tokës Teragramin, kompania jonë së bashku me Agjencinë për nxitjen e zhvillimi të bujqësisë (ANZHB) në periudhën 2016-2017 kanë kryer me sukses eksperimente në 3 rajone në Maqedoni me  5 kultura të ndryshme bujqësore. Rezultatet i befasuan edhe agronomët më me përvojë – për shembull, në rrethin e Koçanit kemi arritur një rritje në të ardhurat e orizit deri në 100% ose 1000 kg për hektar. Në vitet e 90-a, për këto të ardhura, një bujku në Koçan i është dhënë shpërblim. Do të doja të theksoja se bashkëpunimi me ANZHB ishte në një nivel të lartë profesional dhe veçanërisht do të falënderoja z-njën. Sireta dhe agronomët lokalë në komunat ku u kryen eksperimentet, thotë Kornijenko.

     Ai theksoi se kompania do të vazhdojë me zgjerimin e shfrytëzimit të Granulatit dhe Teragraminit në industrinë e ndërtimit dhe në bujqësi dhe gjithashtu do të ndajë përvojën e ruajtjes dhe mbrojtjes së mjedisit jetësor drejtpërdrejtë, duke gjetur përdorimin e nënprodukteve edhe me kompani tjera të interesuara.

     Ky bashkëpunim është pjesë e detyrimeve të Maqedonisë si vend kandidat për anëtarësim në BE kurse marrëveshja e bashkëpunimit midis dy institucioneve publike është lidhur vitin e kaluar.

     Komento

     Emri*

     E-mail* (never published)

     Faqe