Vizitë e përfaqësuesve të Entit Këshillëdhënës Slloven nga qyteti Ptuj

     Nga 19 deri më 22 tetor 2017 në vizitë në Republikën e Maqedonisë ishin 40 përfaqësues të Entit Këshillëdhënës Slloven nga qyteti Ptuj, të cilët në bashkëpunim me këshillëdhënësit e ANZHB-së vizituan disa ekonomi bujqësore.

     Përfaqësuesit sllovenë, gjatë qëndrimit të vizituan:

     • EB në Kavadar e cila ka të mbjella të verës dhe verarinë Tikvesh,
     • fermë lopësh në fshatin Lera dhe

     Mini kapacitet përpunimi për prodhimin e djathit në Klimeshtani.

     Përfaqësuesve të Entit Këshillëdhënës Slloven iu bë në Manastir nga ana e ANZHB një prezantim mbi vendosjen organizative të institucionit, mundësitë për bashkëpunim dhe aktivitetet e përbashkëta të ardhshme.

      

     Komento

     Emri*

     E-mail* (never published)

     Faqe