Vizitë në ANZHB nga Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave të Republikës së Maqedonisë

     Agjencia për Nxitjen e Zhvillimit të Bujqësisë – ANZHB është e domethënëse dhe e rëndësishme, sepse funksioni i saj kryesor është edukimi i fermerëve dhe i të gjithë aktorëve në sektorin e bujqësisë, diçka që na mungonte viteve të fundit.

     Shërbimet këshilluese dhe edukimi i bujqve do të mundësojnë transferim më të mirë të njohurive dhe informacioneve, por edhe zbatimin e tyre në terren, që ka për qëllim përmirësimin e cilësisë dhe sasisë të prodhimtarisë bujqësore.

     Në takimin e sotëm me u.d.  drejtorin e ANZHB-së, Zoran Stojçevski dhe udhëheqësit e njësive rajonale i detektuam dobësitë aktuale të Agjencisë, por kemi përcaktuar edhe hapat në vijim për përforcimin e këtij institucioni të rëndësishëm për fermerët.

     Ќе ја вратиме основната функција на АПРЗ, а тоа е информирање,…

     Капацитетите на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството – #АПРЗ, ќе се стават во целосна функција на земјоделскиот сектор и на создавање и поддршка на модерно и конкурентно производство. Ќе ја вратиме основната функција на АПРЗ, а тоа е информирање,едукација и целосна соработка со земјоделците.

     Posted by Ljupcho Nikolovski on Monday, October 9, 2017

      

     Komento

     Emri*

     E-mail* (never published)

     Faqe