Влијанието на климтските промени врз земјоделието

     Следејки ги временските неприлики и негативни влијанија во растрителното производство како резултат на климатските промени , земјоделскиот поизводител без разлика во кој регион се наога секогаш треба да биде припремен  поради ублажување на последиците од таквото невреме кое престои и понатаму ке се заканува врз растот и развојот на производството…

     Коментирај

     Име*

     Е-маил* (never published)

     Страна