Промоција на земјоделските задруги

     АПРЗ има за цел промоцијата на земјоделските задруги во Република Македонија преку спроведување на добрите земјоделски практики (ДЗП), вклучувајќи ги модерните постапки и соодветната употреба на регистрираните агро-хемикалии.

     Исто така преку тренинзи и теренски надзор,овозможување на трансферот на знаење и информации, подобрување на квалитетот и приносот на земјоделските производи, постигнување одржлив развој на земјоделството во руралните средини и поддржување на развојот во земјоделската политика.

     Во согласност со својата мисија преку мрежата на советниците, АПРЗ во наредниот период ќе овозможи комуникација  помеѓу земјоделските задруги за да можат да ги искористат поволностите во делот од владините програми наменети за развој и модернизација на земјоделството.

     Видео записот можете да го погледнете на следниот линк

     Коментирај

     Име*

     Е-маил* (never published)

     Страна