Жетва на стрни жита

     Жетвата на житните култури треба да се изврши во што покус  рок, при полно користење на капацитетите на машините и со најмалку загуба. Секое продолжување на жетвата е поврзано со извесни загуби. Жетвата кај сите житарици се врши кога влагата на зрното не е поголема од 14%, за да можи веднаш по жетвата да се складираат, во спротивно  треба да се досушуваат.

     Најголеми загуби за време на жетвата може да произлезат од неправилното работа на комбајнот. Заради неправилната регулација не ги довршува класовите или исфрла дел од  зрното , заедно со сламата.

     Основното прашање при жетвата е како да се припреми комбајнот за да има што помалку загуби. Секој комбајн мора да има во работата одреден процент на загуби. Со подесување на работните делови тие губитоци можат да се сведат во разумна, технички прифатлива мера.

      

      

     Коментирај

     Име*

     Е-маил* (never published)

     Страна