ИПАРД 1/2015

Почитувани земјоделци,

На 21 март 2015 година објавен е јавен повик број 1/2015 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007 – 2013. Заради Ваша подобра и навремена информираност, Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството во наредниот период за времетраење на јавниот повик, организира информативна кампања со организација на информативни средби во најголемиот дел населени места во руралните средини. На овие средби земјоделските производители и сите потенцијални корисници на средства од ИПАРД програмата подетално ќе бидат запознаени со условите и можностите за користење на средства од програмата.

Во прилог е листа со дефинирани информативни средби, но истата може да се менува и прилагодува согласно потребите и барањата на заинтересираните потенцијални корисници на средства од ИПАРД програмата.

Јавен повик ИПАРД 1 2015 кратка верзија

Распоред ИПАРД 1 2015 инфо средби

Со почит,

Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството