Интерен оглас бр1./2022 за унапредување на административни службеници

Интерен оглас бр1./2022 за унапредување на административни службеници

Врз основа на член 30, став 3 и став 5, член 48 и член 49 од Законот за административни службеници (“Службен весник […]

Јавен оглас за вработување на 6 државни службеници

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 275/2022 за вработување на 6 државни службеници од Група I, подгрупа I во Агенција за поттикнување на развојот на […]

Реализирани информативни средби по акционен план

Со распишувањето на пет јавни повици за поддршка на земјоделците при набавка на трактори, набавка на силоси, изградба на мандри, набавка на […]

Објавени 5 јавни повици за финансиска поддршка обезбедена преку Програмата за рурален развој во 2022г

АФПЗРР објави 5 јавни повици за финансиска поддршка обезбедена прекулого програмата за рурален развој. Јавните повици ќе траат од 20.04.2022 до 20.05.2022 […]

Информација за мерки од Интервентната програма

   Актуелните мерки за поддршка на земјоделското производството и производството на стратешките земјоделски култури во рамки на Интервентниот фонд се во вредност […]

Консолидација на земјоделско земјиште – Проект МАИНЛАНД

Конкуренцијата на европските пазари и во глобалната економија е полесна со земјоделско земјиште кое има добра структура, пристап до инфраструктура и технологии. […]

Јавен повик за набавка на системи за наводнување, за инвестиции во бунари и зафати на површински води

Од 29.12.2021 до 27 јануари 2022 година земјоделците ќе може да аплицираат за добивање на финансиска поддршка од Програмата за рурален развој […]

Потпишан меморандум за соработка помеѓу Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството и Земјоделскиот институт при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

Денес, на 22 декември 2021 година, формализирана е одличната соработка помеѓу Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството и Земјоделскиот институт при […]

Јавен оглас за вработување на 5 административни службеници во Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството

Врз основа на член 35 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) […]

« Претходна страницаСледна страница »