Со правилна и навремена употреба на агротехнички мерки до повисоки приноси во производството на пченица

Со правилна и навремена употреба на агротехнички мерки до повисоки приноси во производството на пченица

Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството го посети земјоделецот Владо Атанасовски од село Гермијан, коj со соодветна примена на  агротехнички мерки, […]

Набавка на приплоден добиток по Програмата за рурален развој

Тв Прилог на Илчо Маролов – вработен во РО Штип Набавка на приплоден добиток во Штипскиот Регион Програма за рурален развој: Мерка […]

Зголемување на површините под сончоглед преку договорно производство

Во АПРЗ се одржа работен состанок во врска со веќе започнатата иницијатива за договорно одгледување на сончоглед и зголемување на површините со […]

Агрометеоролошки станици во функција на земјоделците

Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството игра важна улога во навременото информирање на земјоделските производители на терен. Денес беше иницирана уште […]

ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на 6 (шест) лицa на определено време

Врз основа на член 22, став (1), алинеја 1 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија” бр.62/2005, 106/2008, 161/2008, […]

ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на 32 (триесет и две) лицa на определено време

Врз основа на член 22, став (1), алинеја 1 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија” бр.62/2005, 106/2008, 161/2008, […]

Информација за намалување на загадувањето на воздухот

Што претставува загадувањето на воздухот? Загадувањето на воздухот може да биде дефинирано како присуство на токсични материи и хемикалии во воздухот, и […]

Јавен Повик бр.10/2018 – Мерка 2 Субвенционирање на каматна стапка

Предмет на овој оглас е доделување на финансиска поддршка за мерка 2 Субвенционирање на каматна стапка. Право на користење на средства имаат: […]

Производство на расад од пиперка во контролирани услови

Во прилог видео од терен со Стојан Глигоров  во село Банско Струмица.

ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2018 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2014-2020

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој како надлежна институција и договорен орган за спроведување на Инструментот за претпристапна помош […]

« Претходна страницаСледна страница »