Uncategorized

Интерен оглас бр1./2022 за унапредување на административни службеници

Врз основа на член 30, став 3 и став 5, член 48 и член 49 од Законот за административни службеници (“Службен весник […]

Јавен оглас за вработување на 6 државни службеници

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 275/2022 за вработување на 6 државни службеници од Група I, подгрупа I во Агенција за поттикнување на развојот на […]

Јавен оглас за вработување на 5 административни службеници во Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството

Врз основа на член 35 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) […]

Воведување и спроведување на мерките за заедничко уредување на пазарите

Директорот на АПРЗ г-дин Елгафар Јусуфи присуствуваше на Завршната церемонија во рамки на Проектот „Воведување и спроведување на мерките за заедничко уредување […]

Технологија за подигнување на јагодов насад

Почвени услови За јагодата најпогодна е растресита, неутрална или киселкаста почва богата со органски материи. За јагодата не одговараат варовити почви поради […]

Oдгледување на сончоглед

Сончоглед ( Helianthus annuus ), едногодишно растение чие име потекнува од големите цветови со дијаметар од 15 до 45 см  и облик  […]

Јавен повик за Мерка 121: Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства

Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој објави Јавен повик 03/2021 за Мерка 121 Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства, […]

Расад во градинарството

Добро закалениот и здрав расад е предуслов за максимален принос од растенијата и ако има поволни услови за одгледување кон крајот на […]

Земјоделците од Кумановскиот регион ја обновуваат земјоделската механизација

Советниците од Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството во Кумановскиот регион во соработка со земјоделците ја реализираат државната финансиска помош од Програмата […]

Следна страница »