Uncategorized

Со правилна и навремена употреба на агротехнички мерки до повисоки приноси во производството на пченица

Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството го посети земјоделецот Владо Атанасовски од село Гермијан, коj со соодветна примена на  агротехнички мерки, […]

Набавка на приплоден добиток по Програмата за рурален развој

Тв Прилог на Илчо Маролов – вработен во РО Штип Набавка на приплоден добиток во Штипскиот Регион Програма за рурален развој: Мерка […]

ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на 4 (четири) лица на определено време

Врз основа на член 22, став (1), алинеја 1 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија” бр.62/2005, 106/2008, 161/2008, […]

АПРЗ ја избра Милка Коштревска за најдобар вработен

Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството ја избира Милка Коштревска за нејзин најдобар вработен за изминатиот квартал. Милка Коштревска е избрана затоа […]

ДИРЕКТОРОТ НА АПРЗ ИГОР ЗЛАТКОВ ПОТПРЕСЕДАТЕЛ НА МРЕЖАТА НА СОВЕТОДАВНИ СЛУЖБИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО НА ЗЕМЈИТЕ ОД ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА

Во учество на повеќе од 10 држави од југоисточна Европа, Директорот на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството м-р Игор Златков […]

Наместо од око, земјоделците нивите ќе ги ѓубрат со помош на компјутер

Наместо од око, земјоделците нивите ќе ги ѓубрат со помош на компјутер. Ова е само една од новите онлајн алатки кои ќе […]

Продолжуваат отворените денови со земјоделците

На барање на земјоделците Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството  повторно во посета на населените места во руралните средини со проектот […]

Демонстративните опити на АПРЗ носат големи агро- ефекти

Демонстартивните опити со примена на науката и врвните знаења во европскиот аграр, со употреба на хибриден семенски  материјал, Агенцијата за поттикнување развојот […]

Следна страница »