Uncategorized

Jавен оглас за вработување на 6 државни службеници во Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството

Согласно член 34 став 1 од Законот за административни службеници (,,Службен весник на Република Македонија бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16,11/18“, (,,Службен […]

Јавен оглас за вработување на 1 (едно) лице во Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството на неопределено време

Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството има потреба за вработување на 1 (едно) лице на неопределено време за  работното место:   […]

Интерен оглас бр1./2022 за унапредување на административни службеници

Врз основа на член 30, став 3 и став 5, член 48 и член 49 од Законот за административни службеници (“Службен весник […]

Јавен оглас за вработување на 6 државни службеници

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 275/2022 за вработување на 6 државни службеници од Група I, подгрупа I во Агенција за поттикнување на развојот на […]

Јавен оглас за вработување на 5 административни службеници во Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството

Врз основа на член 35 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) […]

Воведување и спроведување на мерките за заедничко уредување на пазарите

Директорот на АПРЗ г-дин Елгафар Јусуфи присуствуваше на Завршната церемонија во рамки на Проектот „Воведување и спроведување на мерките за заедничко уредување […]

Технологија за подигнување на јагодов насад

Почвени услови За јагодата најпогодна е растресита, неутрална или киселкаста почва богата со органски материи. За јагодата не одговараат варовити почви поради […]

Oдгледување на сончоглед

Сончоглед ( Helianthus annuus ), едногодишно растение чие име потекнува од големите цветови со дијаметар од 15 до 45 см  и облик  […]

Јавен повик за Мерка 121: Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства

Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој објави Јавен повик 03/2021 за Мерка 121 Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства, […]

Следна страница »